Outsourcing


Genom vårt långsiktiga och nära samarbete med våra partners är vi en del av den globala och regionala utvecklingen inom IT. Alla våra partners produkter, lösningar och tjänster har en dedikerad roll och ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder en kvalitativ och kostnadseffektiv IT-leverans.

Genom våra outsourcingtjänster vill vi skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete med kundföretaget. Erbjudandet omfattar tjänster och heltäckande tjänstepaket för tillförlitlig och högkvalitativ hantering av olika IT-områden. Den kundspecifika modellen kan innebära att vissa eller alla tjänster outsourcas, vilket verkställs genom flexibla avtal.

Vi erbjuder effektiva paketlösningar för outsourcing av IT och affärsprocesser, samt nischade IT-konsulttjänster som hjälper kunder i Sverige och runtom i världen att fokusera på sin kärnverksamhet.

Våra outsourcingtjänster är indelade i följande segment:

Kundmiljöns utvecklingstjänster
Applikationstjänster
Integrationstjänster
Service Desk och användarsupporttjänster

Några av våra partners i Serbien och Bosnien:

Inndex Media d.o.o.
Click Studio